چک لیست های ضروری برای اجرای ساختمان اسکلت فلزی از تجهیز کارگاه تا تحویل موقت

فصل اول: تجهیز کارگاه فصل دوم: ایمنی کارگاه فصل سوم: آمادهسازي قبل از پیکنی فصل چهارم: پی کنی فصل پنجم:…

2
رایگان!

کتاب برآورد هزینه پروژه های ساخت (زبان انگلیسی)

فهرست مطالب TABLE OF CONTENTS 1. معرفی 1. Introduction 2. تدوین مستندات فنی-اقتصادی برای تدوین برآورد 2. Elaboration of the…

2
رایگان!

کتاب طرح مدیریت پروژه (زبان انگلیسی)

فهرست Contents 1. معرفی 1 Introduction 1.1 بررسی اجمالی پروژه 1.1 Project Overview 2 حاکمیت پروژه 2 Project Governance 2.1…

4
رایگان!

کی پیش فروش کنیم تا سودمان ماکزیمم شود؟

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

مخاطبین دوره: سازندگان ساختمان، انبوه سازان مسکن ،مدیران پروژه های ساختمانی، کارشناسان کنترل پروژه، کارشناسان تحلیل اقتصادی پروژه های ساختمانی…

5
199,000 تومان

کتابچه راهنمای گواهینامه های مدیریت پروژه موسسه PMI (زبان انگلیسی)

فهرست مطالب Table of Contents فهرست مطالب فهرست مطالب نحوه استفاده از کتابچه راهنمای گواهینامه های PMI ® درباره گواهی…

9
رایگان!