مهندس هژیر کوزانی

مدرس موسسه مصورسازان دانش

درباره مدرس

 • بیش از 18 سال تجربه فعالیت در حوزه های:
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه‌: پروژه های بزرگ عمرانی از جمله مجتمع های تجاری، پروژه های سینمایی، استادیوم، بیمارستان و …
  • توجیه و ارزیابی اقتصادی: بررسی بیش از یک مترمربع از انواع پروژه‌های سرمایه گذاری همچون برج های دوقلوی فاز دوم برج میلاد، هتل بین المللی شهر آفتاب
  • مدیریت ادعا: تهیه تنظیم لوایح تاخیرات در بخش ساختمان با بهره گیری از مبانی حقوقی، قراردادی و برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • پیاده سازی سیستم کنترل هزینه پروژه های عمرانی
  • طراحی و استقرار سیستم اطلاعاتی PMIS و همکاری در پیاده سازی EPM در سازمان ها

سوابق مدرس

مدارک دانشگاهی:

 • کارشناسی مهندسی عمران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه
  سوابق اجرایی:
  شرکت سرمایه گذاری مسکن-نوین پایدار
  مدیر دفتر مدیریت پروژه PMO
 •  تهیه نرم افزارهای کاربردی در بخش گزارش گیری، پایش، مهندسی فروش و … PMIS
 •  پیاده سازی دفتر PMO
 •  تهیه و به روز رسانی جریان مالی پروژه‌ها و شرکت Cashflow
 •  تهیه و دفاع از لایحه تاخیرات پروژه‌های شرکت بر اساس متدهای مدیریت ادعا Claim Management
 •  بررسی و آنالیز ریسک‌های شرکت
 •  تهیه و تحلیل گزارش‌های توجیه اقتصادی پروژه‌ها

شرکت کاشالوت
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

 •  تهیه و تحلیل گزارش‌های توجیه اقتصادی پروژه‌های سرمایه گذاری شرکت اعم از هتل‌های نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب تهران- مرکز تجارت بین الملل شهرآفتاب تهران- مرکز تجارت کیش
 •  تهیه لایحه تاخیرات پروژهای سرمایه گذاری شرکت
 •  تهیه برنامه زمانبندی پروژهای

 شرکت کهن دژمیلاد

 • مشاور سرمایه گذاری
 •  تهیه و تحلیل گزارش‌های توجیه اقتصادی پروژه سرمایه گذاری شرکت – مرکز تجارت جهانی فاز ۲ میلاد
 •  تهیه لایحه تاخیرات
  شرکت مهندس مشاور ایران
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
 •  همکاری در تهیه و بررسی گزارش‌های لایحه تاخیرات
 •  تهیه و بررسی برنامه زمانبندی پروژه‌های شرکت
 •  همکاری در تهیه و تحلیل گزارش‌های توجیه اقتصادی پروژه‌های مسکونی، اداری، تجاری شرکت
 •  بررسی صورت وضعیت پیمانکاران
  شرکت ره‌کوشان
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
 •  تهیه و بررسی گزارش‌های ادواری شرکت
 •  همکاری در تهیه و بررسی گزارش‌های لایحه تاخیرات
 •  تهیه و بررسی برنامه زمانبندی پروژه‌های شرکت اعم از پروژه‌های فرهنگی- سینمایی و…

سوابق تدریس:
تدریس مدیریت ادعا در شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار
تدریس دوره اکسل مقدماتی و پیشرفته در شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار

توانایی های فنی و نرم افزاری و مدارک اخذ شده:
تسلط بر Microsoft Project
تسلط بر ابزارهای Office شامل Word ،Excel ،PowerPoint ،Outlook ،Visio ،Info Path
تسلط بر Primavera P6
تسلط به نرم افزار برنامه نویسی VBA
تسلط بر مباحث توجیه اقتصادی Excel و Comfar

 

دوره‌های ارائه شده این مدرس