دکتر هادی تلخابی

مدرس موسسه مصورسازان دانش

درباره مدرس

 • مشاور و متخصص در امور تهیه و تنظیم و بررسی قراردادها، لایحه ادعاها و تاخیرات و برنامه زمانبندی در پروژه‌های مختلف
 • مدرس دانشگاه
 • مدرس دوره های قراردادها و ادعاها و تاخیرات
 • ارایه بیش از 10 مقاله در موضوعات مرتبط با حوزه دعاوی و تاخیرات

سوابق مدرس

مدارک دانشگاهی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران 
 • دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی:

 • کارشناس ارشد فنی و اجرایی و کنترل پروژه در پروژه های عمرانی
 • مسئول امور پیمان ها
 • مشاور در زمینه قراردادها و ادعاها و تاخیرات در شرکت ها و پروژه های مختلف
 • تهیه و تنظیم لایحه ادعاها و تاخیرات
 • تهیه و بررسی قراردادهای مختلف
 • تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی در پروژه‌های مختلف

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • مدرس دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • برگزاری دوره هاي آموزشی قراردادها، مدیریت ادعا، تاخیرات و  …
 • ارایه مقالات علمی پژوهشی و کنفرانس های ملی و بین المللی در موضوعات :
 1. مدل ­سازی اثر تحریم­ های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه ­های طرح و ساخت کشور
 2. تدوین الگوریتم ادعاهای حقوقی – قراردادی و ارزیابی فراوانی و شدت تاثیر آنها در پروژه های طرح و ساخت
 3. بررسی علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری در قراردادهای طرح و ساخت پروژه های زیرزمینی ایران
 4. تدوین و تحلیل مدل بسته ادعاها در پروژه های طرح و ساخت ایران
 5. شناسایی و بررسی نقاط مبهم دعاوی­ ساز موجود در مفاد قرادادهای عمرانی طرح و ساخت کشور
 6. مقایسه تطبیقی منشأ و علل ادعاهای قراردادی موجود در قرادادهای عمرانی طرح و ساخت (دو عاملی) و ساخت (سه عاملی) ایران
 7. بررسی عبارات و لغات مبهم و چالش ساز شرایط عمومی قرادادهای طرح و ساخت عمرانی کشور (نشریه 84 EPC Package)
 8. بررسی و تحلیل خواسته­ های ادعایی مطرح­ شده پیمانکاران در پروژه­ های طرح و ساخت شهری – مطالعه موردی : پروژه­ های طرح و ساخت کلانشهر قم

دوره‌های ارائه شده این مدرس